Hopefield High School - West Coast School of Choice

~ HSH School Song & Badge ~

Hopefield High School School Song helps to express our value system.
Eager beavers can learn the school song before joining the school  ; )

HSH School Song

We are proud of our value-based school anthem and love to see our learners sing it with passion:


Hier in ons skool word ons geleer:
trou aan ons skool, trou aan ons taal
trou aan ons leuse dis ons eer,
want nimmer sal ons faal.
En moet ons gaan om ons weg te baan:
versprei oor onse Vaderland;
sal ons jou goeie naam voortaan,
altyd beskou as ons dierb're pand.
Mag ons skool voortbestaan,
en sy glorie behou;
in handel en wandel altyd trou.
Tot jou eer en naam voort sal ons
altyd bou -
Ons vir die Hoërskool van Hopefield.

Our School Badge "Meliora Sequor", which means "Striving for Excellence".

The HSH Badge or HSH Coat of Arms is well-loved and Meliora Sequor means STRIVING FOR EXCELLENCE


Hopefield High School - Hall is where the School Song is sung mostly.