Hoërskool Hopefield - Weskusskool van Keuse

~ HSH Skoollied ~

Hopefield Hoerskool se skoollied beeld ons waardes uit.
Nuwe leerlinge kan solank die skoollied leer voor hulle begin by die nuwe skool  ; )

HSH Skoollied

Ons is baie trots op ons skoollied. Ons geniet dit terdeë wanneer ons leerlinge die skoollied met geesdrif sing:


Hier in ons skool word ons geleer:
trou aan ons skool, trou aan ons taal
trou aan ons leuse dis ons eer,
want nimmer sal ons faal.
En moet ons gaan om ons weg te baan:
versprei oor onse Vaderland;
sal ons jou goeie naam voortaan,
altyd beskou as ons dierb're pand.
Mag ons skool voortbestaan,
en sy glorie behou;
in handel en wandel altyd trou.
Tot jou eer en naam voort sal ons
altyd bou -
Ons vir die Hoërskool van Hopefield.

Ons skoolwapen beeld uit "Meliora Sequor". Dit beteken "Strewe na Uitnemendheid".

Die HSH skoolwapen is geliefd en dit beteken Strewe na Uitnemendheid


Hoerskool Hopefield - die skoollied word meestal in Saal periodes gesing.