Hopefield Hoerskool se skoollied beeld ons waardes uit.

HSH Skoollied

Die skoollied van Hoërskool Hopefield kan nuwe leerders help om hulself vinniger te oriënteer en om makliker in te pas. Dit beeld ook ons waardes uit.

Nuwe leerlinge kan solank die skoollied leer voor hulle begin by die nuwe skool  ; )

Hier in ons skool word ons geleer:
trou aan ons skool, trou aan ons taal
trou aan ons leuse dis ons eer,
want nimmer sal ons faal.

E'en when we leave, gaining fortune or fame
across our glorious motherland
shall we regard your worthy name,
the seal and the stamp on which we stand.

Mag ons skool voortbestaan,
en sy glorie behou;
in handel en wandel altyd trou.
Tot jou eer en naam voort sal ons
altyd bou -
Ons vir die Hoërskool van Hopefield.