Die beste Weskus Skool bied leerders die beste studieondersteuning moontlik.

Studieondersteuning / Werkstukke vir Leerders

Soms verskaf onderwysers werksvoorbeelde, studiestukke en rubrieke op hierdie blad vir spesifieke projekte (leerders sal ingelig word). Skep 'n bladwyser om in die vinnige baan te bly met werk wat jou onderwyser duidelik as belangrik ag!

As jy, of jou klasmaats, met n sekere onderwerp sukkel, vra gerus jou onderwyser om voorbeelde en addisionele inligting hier te verskaf.

Gedurende die pandemie was hierdie blad aktief in gebruik! Kyk gerus ook na die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se ondersteuningswebblad met Klanklesse, video-demonstrasies, werkstukke, en meer

WCED se studieondersteuningsbronne

Laerskool Studie Ondersteuning

Geen nuwe werksblaaie beskikbaar nie.

Hoërskool Studie Ondersteuning

Geen nuwe werksblaaie beskikbaar nie.