Weskusskool met die beste akademiese resultate - HSH 100% slaagsyfer oor talle jare, uitstekende onderwysers.

HSH: Akademiese Uitblinkers!

HSH is 'n uitblinkskool op akademiese gebied - een van die redes waarom Hoërskool Hopefield beskryf word as "die beste Weskusskool". Ons uitmuntende onderwysers en leerders het 'n akademiese standaard daargestel wat deurentyd presteer.

HSH spog met 'n 100% matriekslaagsyfer, 100% vrystelling tot 'n tersiêre instelling en 'n baie hoë universiteitsvrystelling.

Ons relatief klein klasgroottes vorm deel van ons wenformule: ons strewe na Laerskoolklasse met 'n gemiddeld van 30 leerders en ons Hoërskoolklasse met 'n gemiddeld van 25 leerders per klas.

HSH bied die volgende vakke wat u verder kan verken hieronder:

 • Taal: Afrikaans en Engels
 • Wiskunde
 • Fisiese- & Lewenswetenskappe
 • LO
 • Toerisme
 • RTT
 • Besigheidstudies & Rekeningkunde
 • IGO
 • Verbruikerstudie
 • Musiek

Verslae met nuutste uitslae:

HSH Akademiese dokumente om af te laai:

HSH Akademiese Prestasie

In 2023 het ons matrieks as volg presteer:

 • Slaagsyfer van 100%
 • 93% slaag met Universiteitsvrystelling
 • 9 gemiddelde A-simbole
 • 22 gemiddelde B-simbole

Ons wag vir nog uitslae, die volgende is van 2022:

 • HSH in Suid-Afrikaanse Top 20 vir Wiskundige Geletterdheid!
 • Toppresterende skool in die Weskus
 • Afrikaans AT & Afrikaans HT no 5 & 19 in die Wes-kaap
 • Eksterne Sistemiese Toetse: ons Gr 3 was 49% hoër, Gr 6 was 34% hoër & Gr 9 was 56% hoër as die provinsiale gemiddeld.

Nog HSH Prestasies

2022: 100% matriekslaagsyfer; Universiteitsvrystelling: 89%; A-gemiddeld: 3 leerders; B-gemiddeld: 22 leerders. HSH in Suid-Afrikaanse Top 20 vir Wiskundige Geletterdheid; Afrikaans AT & Afrikaans HT no 5 & 19 in die Wes-kaap; en Toppresterende skool in die Weskus! Eksterne Sistemiese Toetse: ons Gr 3 was 49% hoër, Gr 6 was 34% hoër & Gr 9 was 56% hoër as die provinsiale gemiddeld.

2021: 100% matriekslaagsyfer; Tertiêre instansie vrystelling: 100%; A-gemiddeld: 6 leerders; B-gemiddeld: 25 leerders. HSH in Suid-Afrikaanse Top 20 vir Afrikaans HT!

2020: Universiteitsvrystelling: 91.5%; A-gemiddeld: 8 leerders; B-gemiddeld: 24 leerders. HSH in Wes-Kaap Top 20 vir Wiskunde & 3de in Wes-Kaap vir Gr 12 Afrikaans AT! Eksterne Sistemiese Toetse: ons Gr 3 was 34% hoër, Gr 6 was 23% hoër & Gr 9 was 35% hoër as die provinsiale gemiddeld.

2019: 100% matriekslaagsyfer, Tertiêre instansie vrystelling: 98% , Universiteitsvrystelling: 80%; A-gemiddeld: 5 leerders; B-gemiddeld: 17 leerders. HSH in Wes-Kaape Top 20 for Wiskunde & Nasionale Top 20 vir Gr 12 Afrikaans HT.

2018: Universiteitsvrystelling: 79%; A-gemiddeld: 4 leerders; B-gemiddeld: 15 leerders.
2017: Universiteitsvrystelling: 77%; A-gemiddeld: 3 leerders; B-gemiddeld: 22 leerders.
2016: Universiteitsvrystelling: 76%, A-gemiddeld: 7 leerders; B-gemiddeld: 13 leerders.
2015: Universiteitsvrystelling: 62%; A-gemiddeld: 3 leerders; B-gemiddeld: 18 leerders.
2014: Universiteitsvrystelling: 67%; 1 leerder in Wes-Kaapse Top 20 uit 49 000!

By Hopefield Hoerskool het 'n matriekslaagsyfer van 100% die norm geword.

HSH-Vakkeuses

Alle Grade kan musiek en kuns by eksterne instansies neem; vir die meer senior grade tel dit as deel van amptelike vakpunte.

Graad R - 3 leerlinge ontvang onderrig in die grondslagfase voorgeskrewe vakke.

Graad 4 - 6 leerlinge ontvang onderrig in die intermediêre fase voorgeskrewe vakke.

Graad 7 - 9 leerlinge ontvang onderrig in die seniorfase voorgeskrewe vakke.

Graad 8 en 9 leerlinge ontvang onderrig in: Engels en Afrikaans (een as huistaal, die ander as addisionele taal), Lewensoriëntering, Wiskunde, Lewenswetenskappe, Sosiale wetenskappe, Ekonomiese Bedryfswetenskappe, Tegnologie en Skeppende Kunste.

HSH leerders word ondersteun om hulle bes te doen - om uiteindelik werk te kan verrig.

Gr 10-12 Vakgroepe

Graad 10-12 leerlinge kies een vak uit elkeen van die volgende 7 vakgroepe (aanlegtoetse word sterk aanbeveel):

 • Groep 1: Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Groep 2: English Home Language of English First Additional Language
 • Groep 3: Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
 • Groep 4: Lewensoriëntering (verpligtend)
 • Groep 5: Fisiese Wetenskappe of Besigheidstudie of RTT
 • Groep 6: Verbruikerstudie of Rekeningkunde of Musiek of IGO
 • Groep 7: Lewenswetenskappe of RTT of Toerisme of Musiek
 • Opsioneel: AdMath, Visuele Kuns & Ontwerp kan as addisionele vakke by esterne fasiliteite geneem word
HSH vaar uitstekend by the ESKOM Wetenskapsuitstalling elke jaar.

"ESKOM Expo" Prestasies

HSH blink uit by die jaarlikse ESKOM Expo.

Aangesien die Expo op projek- en navorsingsmetodes klem lê, moedig die Eskom Expo leerlinge aan om 'n probleem te identifiseer, inligting in te win en te analiseer, oplossings reg oor die wetenskaplike spektrum te vind en om dan hul bevindinge effektief te kommunikeer. Leerders se wetenskaplike horisonne en kennis word verbreed.

HSH-leerders se akademiese veelsydigheid word verder verskerp deur hul deelname aan verskeie aktiwiteite op die gebied van kultuur, olimpiades, redenaars en Eisteddfod.

2023-hoogtepunte: Goud verower deur Thinus Moolman, Maritsa Harmse, Emma Melck & Nina Schwartz; Silwer verower deur Janco Britz, Chrizandi Basson, Ryeleigh Lentz, Marnia Opperman & Tumisho Letselebe; Brons verower deur Micah Cyster & Palesa Theletsane.

Thinus Moolman en Nina Schwartz het die Weskus by die Internasionale Ekspo verteenwoordig en beide het daar ook Goue Medaljes verower (in 2023 het die Ekspo 7 lande en 320 projekte ten toon gestel!) Thinus was ook die Kategorie-wenner van Aardwetenskappe.

HSH moedig leerlinge aan om 'n liefde te ontwikkel vir Wiskunde en Tale.

Taal

Engels of Afrikaans as Huistaal ontwikkel taalvaardighede vir werk, sosiale situasies en om Gr 12 te kan baasraak.

Afrikaans of Engels as Eerste Addisionele Taal neem aan dat die kind min kennis van die taal het wanneer hulle skool begin. Die eerste skooljare ontwikkel basiese gesels-vermoë in die taal. Geletterdheid word dan op hierdie fondament gebou, sodat leerders dit uiteindelik kan gebruik op sosiale en tertiêre vlak.

Wiskunde

Suiwer Wiskunde maak gebruik van simbole en notasies om numeriese, grafiese en geometriese verhoudings te omskryf.

Wiskundige Geletterdheid is geskik vir leerders wat wiskunde net tot matriek neem, dog leer hul steeds om te kan redeneer, besluite te neem, probleme op te los en hulpbronne te bestuur.

By Hopefield Hoerskool word die wetenskappe as baie belangrik geag.

Fisiese Wetenskap

Die studie van Fisiese Wetenskap behels die ondersoek van fisiese en chemiese verskynsels deur die toepassing van modelle, teorieë en wette. Die doelwit is om gebeurtenisse in ons fisiese omgewing te kan verduidelik en voorspel.

Hierdie vak bevat 'n praktiese komponent wat eksperimente en spesiale projekte insluit.

Lewenswetenskappe

Lewenswetenskappe bestudeer lewendige organismes vanuit 'n molekulêre oogpunt, asook hul interaksie met mekaar en hul omgewing.

Hierdie vak bevat 'n praktiese komponent wat eksperimente en spesiale projekte insluit.

HSH se akademiese standaarde is hoog in alle senior vakke by HSH gebied.

Lewensoriëntering (LO)

Lewensoriëntering omvat die studie van die self in verhouding met ander en die gemeenskap.

Dit bekwaam leerders om die eise van die wêreld positief en met verantwoordelikheid te ontmoet.

Dit sluit die studie van grondwetlike regte, verdraagsaamheid, die belangrikheid van diversiteit en respek vir ander in.

LO bevat ook 'n fisiese fiksheidskomponent.

Toerisme

Toerisme is 'n praktiese vak en berei 'n leerling voor vir 'n toekomstige loopbaan in die toerisme- of gasvryheidsbedryf.

Dit dek die verskeie reis-metodes, en van plaaslike Suid-Afrikaanse besienswaardighede tot die Internasionale ikone van die wêreld.

HSH se Rekenaartoepassingstegnologie as 'n senior vak, word vir universiteitstoelating in berekening gebring sedert 2018.

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

RTT dek hardeware, sagteware, fermware en die netwerke van rekenaarstelsels. Dit sluit in pakette wat algemeen gebruik word (soos MS-Office), en 'n bekendstelling aan rekenaarprogrammering en databasissisteme.

Besigheidstudies

Besigheidstudies neem besigheidsbeginsels, die teorie en praktyk van entrepreneursinisiatiewe, volhoubare ondernemings en ekonomiese groei in ag.

Rekeningkunde

Rekeningkunde fokus op die evaluering van werkverrigtinge, en die verwerking en kommunikasie van finansiële inligting van ekonomiese entiteite, sowel as die samestelling, analise en interpretasie van finansiële state en bestuursverlae. Dit kweek dissipline, etiek en deursigtigheid.

HSH IGO is n populere vak by beide seuns en meisies by HSH.

Ingenieursgrafika en -Ontwerp (IGO)

Ingenieursgrafika en -Ontwerp (voorheen Tegniese Tekeninge) bied 'n kommunikasie- en bestuursinstrument wat diegene wat artefakte, geboue en stelsels ontwerp, met diegene wat dit moet bou, verbind. Dit word gebruik om idees vas te vang in die ontwerpfase, wat dan as gids dien in die vervaardigingsfase.

Verbruikerstudie

Verbruikerstudie ontwikkel die vermoë om verantwoordelike keuses te maak aangaande kos, klere, behuising, meubels en huishoudelike toerusting. Dit lê klem op die optimale en volhoubare benutting van hulpbronne om algehele menslike welstand te verbeter. Dit sluit die praktiese komponent van huishoudkunde (kook en bak) in.

Musiek

HSH het 'n sterk musiekbasis. Verken ons mussiekskool.