Hoërskool Hopefield - Weskusskool van Keuse

~ Aansoekvorm, Toelatingsbeleid en Aansoekproses ~

Hoerskool Hopefield - doen so vroeg moontlik aansoek aangesien ons nie naastenby al die 500+ aansoeke vir 2020 kon akkommodeer nie!

Hopefield Hoërskool - Kontak Ons

Tel: 022 723 0040
Faks: 022 723 0369
E-pos: hsh @ sandveld .net
Volg HSH op Facebook vir nuusbrokkies en nuutste fotos
Webblad geskep deur Website Silk

Kliek op die kaart vir gedetailleerde aanwysings: Kaart na HSH - Kaart en Aanwysings na Hopefield Hoerskool

2021 Aansoeke & Toelating

Aansoeke vir 2020 is gesluit; ons het 'n oorskot van aansoeke ontvang. Aansoeke vir 2021 sal eers vanaf Feb 2020 moontlik wees.

Hier volg alles wat voornemende ouers benodig i.v.m. aansoeke en toelating:


Doen asseblief binne die tydsraamwerk, en so volledig moontlik, aansoek om te verseker dat u aansoek oorweeg sal word.

BELANGRIK: Skakel ons om seker te maak dat ons u aansoekpakket ontvang het!

HET U GEWEET? Volg die vordering van u aansoek om toelating by hierdie skakel

U kan aanlyn aansoek doen op die WKOD se aansoekwebblad

WKOD Aanlyn Aansoeke

Die WKOD moedig aanlynaansoeke met behulp van hul aansoekwebblad aan:

WKOD Aanlyn AansoekwebbladAs u op die blad geregistreer het en aansoek gedoen het, is dit moontlik om die vordering van die aansoek aanlyn te volg.

Aansoekproses & Toelatingsbeleid

Ons toelatingsbeleid is ingewikkeld, maar daarop gemik om enige diskriminasie te verhoed. Die leerling se welvaart is die sentrale doelwit van ons toelatingsbeleid.

Aangesien ons 'n oorvloed van aansoeke ontvang, moet 'n keuringsproses noodwendig toegepas word. Ons keuringsproses neem faktore soos die volgende in ag (in volgorde van belangrikheid): die natuurlike voedingsgebied van HSH, opvoedingstaal, akademiese prestasie en of die leerling ook van koshuisgeriewe gebruik sal maak.

Neem kennis dat sekere beperkings van toepassing is ingevolge ouderdom per graad; sowel as die herhaling van matriek.

Sien ons HSH toelatingsbeleid hier.

Toelating is onderhewig aan ouers se aanvaarding van Skoolreëls en beleide soos die Dwelmbeleid; en die leerder se aanvaarding van die Gedragskode.

Soms gebeur dit dat 'n plek oopgaan in 'n sekere klas of graad gedurende die skooljaar in welke geval Aansoeke dan oorweeg sal word. Skakel ons gerus om u unieke behoeftes te bespreek.

Aansoekkontrolelys

Die volgende moet alle aansoeke vergesel:

 1. Aansoekvorm/s wat volledig voltooi is
 2. Leerling se mees onlangse skoolrapport
 3. Leerling se geboortesertifikaat
 4. Vakkeusevorm, ten volle voltooi, vir Graad 10-12 leerlinge
 5. Afskrif van beide ouers / voogde se ID-dokumente, soos van toepassing
 6. Bewys van inkomste van beide ouers / voodge, soos van toepassing (laaste 3 maande se salarisstrokies of bankstate)
 7. Bewys van adres van beide ouers / voogde, soos van toepassing (munisipaliteitsstaat, huurkontrak ens. soos per FAIS)
 8. Leerling se inentingskaart of ander bewys van inentings
 9. Afskrif van Mediese fondskaart wat die leerling dek
 10. Kort getuigskrif wat deur die leerling se huidige skoolhoof of graadhoof voltooi is
 11. Indien 'n aansoek aanvaar word, moet die leerling se oordragsertifikaat van die vorige skool ingelewer word, sowel as 'n afskrif van die Gedragskode, onderteken deur die leerling.

Aansoektydraamwerk

Aktiwiteit
Datum
Aansoeke open vir 2021
17 Feb '20
HSH-Opedag
17 Feb '20
Aansoeke sluit vir 2021
17 Mar '20
Ouers word ingelig oor toelating
15 May '20
Ouers bevestig aanvaarding
5 Jun '20
Skool vul enige plekke
3rde kwartaal '20
 
 

Lees asseblief hierdie belangrike omsendbrief van die WKOD aangaande die aansoekproses!


Laai Aansoekvorms af

Doen aansoek vir toelating by HSH - aansoekvorm HSH - Skool Aansoekvorm
Doen aansoek vir toelating tot HSH koshuis - aansoekvorm HSH - Koshuis Aansoekvorm
Doen aansoek om HSH se bus te gebruik - bus aansoekvorm HSH - Bus Aansoekvorm
Die leerling se huidige graadhoof of skoolhoof moet n kort getuigskrif aangaande die leerling voltooi. HSH - Getuigskrifvorm
Doen aansoek vir jou vakkeuses by HSH HSH - Vakkeusevorm


Gee jou kind 'n kans op n blink toekoms by die beste Weskusskool - bekostigbare opvoeding uit die boonste rakke!