Vertroulikheidsbelied & POPIA van HSH

Vertroulikheidsbeleid & POPIA-Verklaring

Die Hoërskool Hopefield POPIA-verklaring en Vertroulikheidsbeleid word voorsien om die veiligheid en vertroulikheid van u inligting te verseker. Ons beskerm ons gewaardeerde skoolgemeenskip met passie!

Vind asb ons offisiele beleide hier (PDF); en in gemakliker leestaal hieronder.

HSH se vertroulikheidsbeleid beskerm u

HSH GDPR Privaatheidskennisgewing

In hierdie Privaatheidskennisgewing van HSH spesifiseer ons hoe ons u persoonlike inligting versamel, stoor en gebruik, sowel as u regte ten opsigte daarvan. Die vertroulikheid van u inligting is vir ons geweldig belangrik en ons sal dit nooit met derde partye deel wat nie direk betrokke is by die bestuur of bemarking van HSH nie.

Ons versamel u inligting omdat u:

  • inligting of ondersteuning van HSH verlang
  • 'n leerling, ouer, werknemer, borg or verskaffer van HSH is of was
  • versoek het om op hoogte gehou te word van gebeure
  • HSH volg op sosiale media of ingeteken het op ons nuusbrief.

Deur ons produkte en dienste te gebruik, of persoonlike inligting aan ons te verskaf, aanvaar u die bepalings wat in hierdie beleide uiteengesit word. As u ons nie toestemming gee om u inligting te stoor nie, moet u asseblief geen inligting verskaf nie.

Persoonlike inligting wat ons benodig:

Ons benodig sekere persoonlike inligting oor 'n identifiseerbare, lewende, natuurlike persoon of 'n regspersoon soos naam, e-posadres, kontakbesonderhede, leerders se inentings en skoolbywonings-geskiedenis, finansiële inligting en betalingsmetodes.

Ons gebruik u inligting onder andere:

  • Om u van verdere inligting te verskaf of 'n aansoek te verwerk
  • Om betalings te beheer of te verwerk
  • Om Nuusbriewe te stuur of 'n Kliënt-tevredenheidsopname te doen.

Vertroulikheid:

Alle inligting word met die hoogste vertroulikehid hanteer. Ons sal nooit persoonlike inligting verkoop, of met derde partye deel wat nie direk by die bestuur of bemarking van die skool betrokke is nie.

Hoe u inligting beskerm word:

Ons tref toepaslike tegniese en organisatoriese voorsorgmaatreëls om u persoonlike inligting te beveilig en om die sekuriteit daarvan te verseker.

U regte t.o.v. u toegang tot u inligting:

Indien u reeds ons vertroulikheidsbepalings aanvaar het, mag u enige tyd die aanvaarding onttrek. U kan die uittekenmeganisme wat deur digitale diensplatforms (nuusbriewe, kommunikasies) gebied word, gebruik. Ons sal dan u inligting vernietig, desensitiseer óf anonimiseer (tensy daar 'n wetlike of regulatoriese verpligting is om dit te behou) en ons sal by u kommunikasievoorkeure hou waar ons ook al kan.

HSH POPIA

POPIA-Verklaring

Die persoonlike inligting wat deur ons kliënte verskaf word (aansoekers, ouers, leerders, borge, werknemers en volgelinge) sluit in Naam, e-posadres, kontaknommers - watookal benodig word om navrae te beantwoord. Hierdie inligting word digitaal gestoor sowel as in e-posse.

Slegs relevante persoonlike inligting word vir die bedoelde doeleindes gestoor of verwerk. Dit sal nie langer gehou word, of vir meer as die redelike doelwitte aangewend word, as wat nodig is of as wat die klient verlang nie.

Ons sal nooit persoonlike inligting verkoop, of met derde partye deel wat nie direk by die bestuur of bemarking van die skool betrokke is nie.

HSH sal toepaslike tegniese en organisatoriese voorsorgmaatreëls tref om u persoonlike inligting te beveilig en om die verlies, misbruik, ongemagtigde toegang, openbaarmaking of verandering van u persoonlike inligting (insluitende kuberaanvalle) te voorkom. Ons webwerf gebruik 'n veilige oordragprotokol vir u beskerming en ons moedig u aan om dit te gebruik (HTTPS instede van HTTP in die webskakel).

Ons voorvalreaksieplan is om enige vermoedelike of werklike data-oortredings (sekuriteitskompromieë) so gou moontlik aan te meld aan beide die Inligtingsreguleerder en die persone of organisasies wat geraak is. Derdeparty gekontrakteerde diensverskaffers wat u inligting verwerk of stoor word deur soortgelyke interne inligtingveiligheidsbeleide gebind.

Ons gebruik digitale toegangsbestuurbeheermaatreëls en wagwoorde om sulke inligting te beskerm, sowel as fisiese veiligheidsmaatreëls.

Alle huidige en vorige kliënte het die reg tot toegang tot u inligting en mag die inligting-offisier vra om inligting op te dateer of te skrap, of om beswaar te maak of klagtes te lê i.v.m. persoonlike inligting.

Ons reregistreerde inligting-offisier (die Skoolhoof) het volle toegang tot die persoonlike inligting wat ons stoor. Additionele personeel word opgelei en met toegangsbestuurbeheermaatreëls voorsien soos benodig.

Ons is gevrywaar daarvan om 'n s51 PAIA Handleiding te verskaf.

Die stelsels en programme wat ons benut in die bediening van ons kliënte sluit in: Microsoft Windows, MS-Office Suite insluitende e-pos programme, blaaiers soos Firefox & Chrome, Facebook, Instagram, YouTube, Google, Whatsapp, Contacts & Publisher. Ons bevestig dat ons Antivirus sagteware, toegangsbestuurbeheermaatreëls, rugsteun en enkripsie-stelsels benut.

HSH vergader slegs die inligting wat benodig word om kliënte te bedien en ons stoor dit slegs so lank as nodig of solank 'n klient aanvra.